Home Up Contact

 
Consolidarea democratiei in Romania

 

 

 

Servicii          

 

Finantari active

     

 

Componenta: Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni

Finanţator

  • Uniunea Europeană

  • Guvernul României

Solicitanţi elibibili

ONG-uri din România

Activităţi eligibile

Programul constã in următoarele subcomponente:

1. Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni existente

2. Dezvoltarea Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni

3. Contract de servicii pentru evaluarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi a ANBCC – o licitaţie pentru selectarea contractorului va fi lansată

Termen maxim de depunere a proiectelor

30 noiembrie 2008

Suma acordată

Maxim 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Informaţii suplimentare

http://www.fdsc.ro/pagini/phare-2005.php