Home Up Contact

 
Media 2007

 

 

 

Servicii          

 

Finantari active

     

 

Finanţator

  • Uniunea Europeană

Solicitanţi elibibili

Persoane fizice şi juridice

Activităţi eligibile

Acest program va sprijini:

  • creşterea numărului producţiilor audiovizuale: dobândirea şi perfecţionarea aptitudinilor în domeniul audiovizual şi dezvoltarea lucrărilor audiovizuale europene;

  • distribuirea şi promovarea lucrărilor audiovizuale europene;

  • proiecte pilot care să asigure faptul că acest program se adaptează la cerinţele pieţei.

Programul conţine cinci linii de acţiune:

  • Formare - tehnici de scenaristică; gestiune economică şi financiară; tehnologii digitale;

  • Dezvoltare - proiecte individuale, cataloage, noi talente, coproducţii, alte finanţări;

  • Distribuţie - distribuitori, agenţi de vânzări, posturi de televiziune, expozanţi din domeniul cinematografic, digitalizarea lucrărilor;

  • Promovare - acces pe piaţă, festivaluri, evenimente comune, patrimoniu;

  • Acţiuni orizontale - de facilitare a accesului la finanţare pentru IMM-uri şi de încurajare a prezenţei filmelor europene pe platforme digitale;

  • proiecte-pilot - adoptarea noilor tehnologii, cum ar fi tehnologiile digitale pentru dezvoltarea, producţia şi distribuţia filmelor.

Termen maxim de depunere a proiectelor

31 decembrie 2013

Suma acordată

-

Informaţii suplimentare

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00120029.pdf