Home Up Contact

 
Cultura 2007-2013

 

 

 

Servicii          

 

Finantari active

     

 

Componenta 1.2.2. - Sprijinirea acţiunilor culturale: traduceri literare

Finanţator

  • Uniunea Europeană

Solicitanţi elibibili

Edituri sau grupuri de edituri publice sau private ale căror sedii să fie bazate legal Óntr-una din ţările participante la Program.

Activităţi eligibile

Lucrările eligibile sunt operele de ficţiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.). Autorii eligibili sunt autorii cetăţeni sau rezidenţi ai unei ţări participante la Program. Limbile eligibile sunt limbile oficiale ţărilor participante la Program şi limbile moarte, precum latina şi greaca veche.

Termen maxim de depunere a proiectelor

1 aprilie 2008

Suma acordată

2.000 - 60.000 Euro

Informaţii suplimentare

http://www.cultura2007.ro/document.php?doc=10